Akvakultur

[put_wpgm id=1]

Referanseliste

Oversikt over referanser.

 

les mer

Ventilasjonsanlegg til Fjæra Settefisk for Marine Harvest.

Det er dimensjoner over settefiskanlegget til Marine Harvest ved Fjæraelva i Etne Kommune. Bygget er på hele 7000 kvadratmeter, fordelt på klekkeri med 9 klekkeskap, en startforingsavdeling med 10 kar og 3 påvekstavdelinger – hver av dem med 8 kar.

les mer

Fra ideskisser og prosjektering til ferdig montert ventilasjonssystem for ERKO settefisk og Hardingsmolt.

Gjennom våre avdelinger Ventilasjon og Teknisk, har vi levert ventilasjonssystemer til markedets mest utprøvde storskala RAS-anlegg for landbasert smoltproduksjon i regi av Nofitech AS. 

les mer