Akvakultur


Oversikt over referanser


2020

Ventilasjonsanlegg til Fjæra Settefisk for Marine Harvest

2020

Ænes Inkubator


2022

 • Grieg Seafood Landersfjord – Avfukting- og ventilasjonssystem på eksisterende fiskebruk.

2021

 • Applecross Settefisk
 • Glyvrardalur Settefisk – Ventilasjon og tekniske installasjoner for landbasert fiskeoppdrett.
 • OSAN Settefisk

2020

 • Vågafossen Settefisk
 • Dåfjorden Settefisk – bygging av et landbasert oppdrettsanlegg i Dåfjorden i Karlsøy i Troms. Dette blir et av verdens største og mest moderne settefiskanlegg med resirkuleringsteknologi. Anlegget er stengt, og henter ferskvann fra fjellet og sjøvann fra 40 meters dyp.

2018

 • Erko Settefisk III – Settefiskanlegg med presmolt/postsmolt – Ventilasjon og avfukting – anlegg med 18.000 m³/t og avfuktingsanlegg på 6.000 m³/t. CO2 luftingsanlegg. Prosjektering BIM

2017

 • Hardingsmolt II – Settefiskanlegg med presmolt/postsmolt- Ventilasjon og avfukting – anlegg med 11.000 m³/t og avfuktingsanlegg på 6.000 m³/t. CO2 luftingsanlegg. Prosjektering BIM
 • Erko Settefisk II – Settefiskanlegg med presmolt/postsmolt- Ventilasjon og avfukting – anlegg med 11.000 m³/t og avfuktingsanlegg på 6.000 m³/t. Prosjektering BIM

2016

 • Marine Harvest – fjæra Settefiskanlegg med presmolt/postsmolt- levering og montering av ventilasjon og avfukting – anlegg, forprosjekt energiberegning ihht. TEK.
 • Hardingsmolt I – Settefiskanlegg med presmolt/postsmolt- Ventilasjon og avfukting – anlegg med 11.000 m³/t og avfuktingsanlegg på 6.000 m³/t. Prosjektering BIM

2015

 • Erko Settefisk I – Settefiskanlegg med presmolt/postsmolt- Ventilasjon og avfukting – anlegg med 11.000 m³/t og avfuktingsanlegg på 6.000 m³/t. Prosjektering BIM

2014

 • Bjørsvik Settefiskanlegg, Lerøy – Prosjektering av Bygg og Prosess – anlegg, 4.600 m².

2013

 • Marine Harvest – Steinsvik Settefisk anlegg, 10.000 m2. Prosjektering av de Elektrotekniske anlegg for Akvator, herunder inntak på 4000A, Generator på 2500A og bruk av store UPS anlegg.
 • Fitjar Settefiskanlegg, Sjøtroll -3.500 m2 Prosjektering av de Elektrotekniske anlegg inkl. Generatorløsning

2012

 • Fjon Bruk, Alsaker – Ventilasjon og avtrekksanlegg ventilasjon. Byggeledelse elektro.