Om oss

Et flerfaglig kompetansemiljø gjør det enklere å tenke helhetlig

Aritech er en totalleverandør av tekniske tjenester. Vi jobber med mange spennende oppdrag innen bygg og anlegg, industri, maritime installasjoner og on— og offshoreinstallasjoner.

Vi utfører alt fra prosjektering og installasjon til drift og vedlikehold.

I Aritech er interessen for faget genuin, og våre medarbeidere blir oppfordret til å videreutvikle seg innenfor de områdene de brenner for. Våre medarbeidere har opparbeidet seg en enestående spisskompetanse på det de holder på med.

Kunnskapsrike, engasjerte og stolte medarbeidere er den viktigste ressursen vi har.

Bedrift med ambisjoner

Vi er fremdeles i startgropen av det som skal bli enda større og sterkere. Vi skal ha enda flere bein å stå på, flere stolte medarbeidere med faglig tyngde og breddekompetanse. Vi jobber kontinuerlig med å bygge kompetansen innad, og vil være pådriver for ny og bærekraftig teknologi.

For Aritech – er bærekraft viktig

Derfor har vi laget oss noen konkrete mål innen bærekraft:

Miljøfyrtårn

Vi i Aritech er stolte av at vi er godkjent som Miljøfyrtårn-bedrift. Vi erkjenner vårt miljøansvar og har fokus på dette i våre prosesser. For å bli sertifisert i henhold til kriteriene til Miljøfyrtårn innen elektrisk installasjonsarbeid må man tilfredsstille en lang liste med kriterier. Dette inkluderer blant annet HMS, innkjøp av produkter, en rekke kriterier innen energibruk og effektivitet, og ikke minst hvordan vi skal håndterer avfall.