Vil du bli lærling i Aritech? Vi satser på deg!

Er du en av dem som ønsker en jobbkarriere innenfor et våre fagområder, er det kanskje nettopp hos oss du skal starte. Vi er et selskap der kompetanse og personlig initiativ verdsettes høyt. Her får du mulighet til å utvikle deg sammen med erfarne fagfolk, du får god oppfølging i henhold til studieplanen din, utfordringer og støtte under hele opplæringstiden.

•  Vi tar inn 4-5 nye lærlinger hvert år i elektro-, rør- og ventilasjons- faget
•  
Opplæringen skjer i samarbeid med HSO
•  Vi fører VG-3 elever og hjelpearbeidere frem til Fagbrev
•  Vi har 13 personer under opplæring til enhver tid i elektrofaget

Møt Jonas Aadland Vad

Jonas Aadland Vad er blant våre ferskeste lærlinger, og hadde sin første arbeidsdag i Aritech august 2019.

les mer