Vil du bli lærling i Aritech? Vi satser på deg!

Er du en av dem som ønsker en jobbkarriere innenfor et våre fagområder, er det kanskje nettopp hos oss du skal starte. Vi er et selskap der kompetanse og personlig initiativ verdsettes høyt. Her får du mulighet til å utvikle deg sammen med erfarne fagfolk, du får god oppfølging i henhold til studieplanen din, utfordringer og støtte under hele opplæringstiden.

•  Vi tar inn 4-5 nye lærlinger hvert år i elektro-, rør- og ventilasjons- faget
•  
Opplæringen skjer i samarbeid med HSO
•  Vi fører VG-3 elever og hjelpearbeidere frem til Fagbrev
•  Vi har 13 personer under opplæring til enhver tid i elektrofaget

[put_wpgm id=1]