Ventilasjon

Avdelingen for ventilasjon har med sine løsninger rukket å bli den største ventilasjonsentreprenøren mellom Bergen og Stavanger.

Oppdragene som vi påtar oss er høyst variable, fra små leilighetskomplekser til storskala systemer for næringsbygg, settefiskanlegg, skip og offshoreinstallasjoner der alt inngår. Kort fortalt er det energi- og miljøløsninger vi snakker om. Løsninger som vi selv planlegger, prosjekter, designer og utfører sammen med kundene våre.