Teknisk

Den tekniske avdelingen i Aritech fremstår som et flerfaglig konsulenthus. Vi er rådgivere på tekniske fag og leverer også tjenester innen ledelse. Våre høyt kvalifiserte ingeniører og ledere har bred erfaring fra landbasert og offshorevirksomhet. Vi tilbyr tjenester innen hele livssyklusen til moderne bygg og anlegg og har organisert driften i forretningsområdene: Prosjektering, anbud/kalkyle, energiberegninger og prosjektledelse.

Vi påtar oss oppdrag innen følgende markedsområder:
  • Akvakultur
  • Bygg og anlegg
  • Industri/energi
  • Maritimt skip
  • On- og offshoreanlegg
  • Samferdsel