Tjenester

Tekniske totalleverandør

Våre montører har lang erfaring og god kompetanse innen fagene sine, og hjelper deg gjerne med alt fra prosjektering og installasjon til drift og vedlikehold.

Elektro

Aritech har sin egen avdeling med elektrikere, som leverer blant annet el-kraft, sterkstrøm og svakstrøm. Vi har fokus på smarte og bærekraftige løsninger, både for privatpersoner og for større industri- og næringsprosjekt.

Ventilasjon

Oppdragene som vi påtar oss er høyst variable, fra små leilighetskomplekser til storskala systemer for næringsbygg, settefiskanlegg, skip og offshoreinstallasjoner der alt inngår.

Rør

Aritech sin røravdeling utfører installasjon og service, både for privat- og næringskunder.

Teknisk

Den tekniske avdelingen i Aritech fremstår som et flerfaglig konsulenthus. Vi er rådgivere på tekniske fag og leverer også tjenester innen ledelse. Våre høyt kvalifiserte ingeniører og ledere har bred erfaring fra landbasert og offshorevirksomhet. 

Blikkenslager

På vårt verksted på Stord kan vi skreddersy ulike løsninger for deg.