— Dette er et anlegg vi er stolt over!

Det uttaler konstituert administrerende direktør i Aritech Arne Kolnes om det imponerende settefiskanlegget på Ænes i Kvinnherad, som etter planen skal stå ferdig julen 2022.

Det er ca. to år siden Aritech skrev under på kontrakten med Veidekke, om totalteknisk prosjektering og de totaltekniske installasjonene for Ænes Inkubator. Siden den gang har vi hatt gleden av å være med fra samspill og prosjektering til utførelse. Og vi er nå i sluttfasen før endelig overlevering.

—  Dette har vært et utrolig spennende prosjekt, der Aritech har fått muligheten til å bidra med sin totaltekniske kompetanse.

Aritech har hatt ansvar for alt det elektriske.

Overlevering til jul

— Vi skal i disse dager overlevere den tredje karhallen og RAS—anlegget (Resirkulerende Akvakultur System), samt administrasjonsdelen i prosjektet, forteller prosjektleder for Aritech Tor Sigurd Gundersen.

Både rogn og smolt har allerede kommet på plass i anlegget, men endelig overlevering fra Aritech, skjer ikke før til jul.

— Planlagt overlevering for prosjektet er i slutten av desember 2022. Da vil fem karhaller og fem RAS—anlegg være overlevert, i tillegg til 9 større og mindre støttebygg.

Når det står ferdigstilt skal det produseres 3000 tonn laksesmolt årlig i det 9500 kvm store anlegget.

Karbelysningen: Her fant vi en løsning som skal sørge for enklere tilkomst, men også bedre HMS når det skal utføres vedlikehold.

Det tekniske

Et av oppdragene våre har vært å designe det tekniske bygget til settefiskanlegget.

— «Støttebygg 9», som det heter, huser traforom til de to forsyningstrafoene til anlegget, samt et høyspentrom for omkobling av høyspent til de to nevnte trafoene, sier ingeniøren bak designet Kristian Stangeland.

Det er også tegnet inn, og nå satt på plass, to nødgeneratorer på 1530 kVA hver. De kan drifte anlegget i ett døgn, dersom det skulle oppstå et lengre strømbrudd.

— De to hovedtavlene i bygget kan ta imot strøm både fra trafoen eller nødgeneratoren, og så fordeler de strømmen ut i hele anlegget.

En smart, trygg og fleksibel løsning

Vi fikk også i oppdrag å montere karbelysning i alle karhallene. Her la vi opp vår egen smarte patent.

— Etter ønske fra byggherren la vi opp en fleksibel serviceløsning som gjør at renhold og annet vedlikehold kan utføres trygt og enkelt via et løpekattsystem, sier Gundersen.

Løsningen sørger altså for enklere tilkomst, men også bedre HMS når det skal utføres vedlikehold.

— Selve lampene kan trekkes inn på røkterdekket og kobles fra, enkelt og sikkert, med Wieland koblinger.

Et samarbeidsprosjekt

Dette er bare noen eksempel på de tingene Aritech har vært i sving med de siste to årene på Ænes. Aritech har som nevnt hatt ansvar for all totalteknisk prosjektering og de totaltekniske installasjonene — Noe som innbefatter alt fra brannalarmanlegg, både aspirasjonsanlegg og vanlige branndetektorer, alt elektrisk, ventilasjonssystemer, rør og adgangskontroll. Og på mange av områdene har vi hatt glede av å samarbeide med andre firma. Blant annet har BKK levert trafoene i det tekniske bygget og Østerbø Maskin har levert generatoranlegget. Hovedtavlene og skinnepakken mellom trafoene er det Elcor som har montert. Vi takker for godt samarbeid!

Når venter bare de siste oppdragene før endelig overlevering.

Vi takker Veidekke for tillitten med oppdraget, og ønsker Ænes Inkubator lykke til med videre drift!

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: