Vann og avløp

VA overvåkning til vannverk og avløpsstasjoner

VA overvåkning har tradisjonelt sett slitt med kommunikasjonen i sine systemer. Vi kommuniserer mellom VA overvåking og utestasjoner på flere forskjellige kommunikasjonsmetoder, som f.eks. fiber, radio og mobilnett. Dette gir oss bedre muligheter å innhente data og alarmer fra anleggene. Våre løsninger gir hurtige, presise data slik at kunden kan være trygge på at dataene de mottar og har kontroll på anleggene sine. Vi har lang erfaring med å integrere våre løsninger på eksisterende systemer. Dette har vi gjort for flere kommuner på Haugalandet.

[put_wpgm id=1]