Stord Hotell

Aritech har signert kontrakt med Stord Hotell, som innebærer prosjektering og levering av alle tekniske fag i forbindelse med ombygging/renovering. Prosjektet omfatter renovering av kjøkken, restaurant, resepsjon, inngangsparti, vinterhagen og «Søylehagen». Det kan også bli aktuelt å renovere bassenganlegget.

Vi skal også levere nye behovstyrte ventilasjonssystemer med varmepumpe og komfortkjøling. Sanitær- og sprinkleranlegg utføres av vår underleverandør Stord Rørleggerforretning.

På prosjektet skal vi levere både sterkstrøm og svakstrøm, som blant annet innebærer å flytte sikringsskap brann og data, flytting av gamle tavler kjøkken, ombygging fra 230V tavle til ny 400V tavle, nye kjøkkeninstallasjoner og nye installasjoner i alle renoverte lokaler.

For kjøkkenet skal vi levere avtrekkshetter med innebygget fettutskiller, lys, UV-filter, brannslukking og integrert tilluft. Kjøkkenavtrekket vil gå gjennom aggregat som er utstyrt med kryssveksler, slik at lukten ikke blir overført tilbake til arealene. For en best mulig varmegjenvinning planlegger vi å sette inn utstyr i avtrekkskanal for gjenvinning av overskuddsvarme til oppvarming av bassengvann.

Kjøkkenet innebærer også en omfattende jobb med kjøle- og frysemaskineri, samt oppkobling av alle kjølerom, skap, skuffer etc.

Prosjektet er påbegynt og arbeidet er allerede i gang. Det er planlagt at alt skal være ferdig testet og overlevert innen 21. september 2019.

Takk for oppdraget!

Publisert: 05. august 2019
Del saken på facebook