En lokal støttespiller

Aritech ønsker å være en bidragsyter i vårt lokalsamfunn der vi har vår virksomhet og aktivitet. Vi ønsker å ta vårt samfunns- og miljøansvar, og sponsing av barn og unge er, og har vært en viktig del av dette arbeidet. Vi skal bidra til en trygg og god oppvekst, samt skape trygge og gode arbeid- og læreplasser i lokalsamfunnet.

 

Som hovedregel prioriterer vi lokale lag og foreninger, som tilbyr barne- og ungdomsaktivitet, i tillegg til bredde-nivåer.

Vi sponser følgende lag og foreninger

  • Stord IL
  • Trott Fotball
  • Moster IL
  • Stord Symjeklubb
  • Vikahaugane

Vi ønsker også å være en samarbeidspartner for den lokale kulturnæringen, og er derfor en årlig støttespiller for flere arrangementer som arrangeres i lokalsamfunnet.

[put_wpgm id=1]