Sikkerhetstiltak

Sikkerhetstiltak

Det finnes mange ulike tiltak som være med å sikre dine bygg eller boliger.

Adgangskontroll – Med elektronisk adgangskontroll, får du full kontroll over hvem som kan komme inn i bygget ditt. Det finnes mange ulike løsninger. Ta kontakt dersom du vil høre mer.

Automatisk brannalarmanlegg – Med et moderne og automatisk brannalarmanlegg vil du raskt bli varslet dersom det oppstår røyk- eller brannutvikling. Du vil også få beskjed om hvilket område det gjelder. Dette gjør at du tidlig kan iverksette tiltak for å unngå skade både på mennesker og materiell.

Innbruddsalarm – Ønsker du å sikre bygget ditt mot innbrud. Vi kan levere både store og små innbruddsalarm-anlegg. Ta kontakt for å høre mer.

Stord:

Thomas Nøkling

Prosjektleder / Installatør EKOM

Tlf: +47 952 50 070

thomas.nokling@aritech.as

Haugesund:

Cato Tjøsvoll

Serviceleder Svakstrøm

Tlf: 941 73 022

cato.tjosvoll@aritech.as