Retningslinjer

Vi stiller høye krav til våre leverandører og samarbeidspartnere, og forventer samme søkelys på etisk handel som oss. Høye krav er vesentlig for innkjøp er strategisk viktig for vår måloppnåelse, resultater og konkurranseevne.

Innkjøpsbetingelser

Gjennom å lære av gjennomførte innkjøpsprosesser kan framtidens innkjøp bli mer bærekraftig og lønnsomt. Derfor vurderer vi jevnlig gjennomførte innkjøp og evaluer eventuelle miljøeffekter, og våre leverandører må inngå samarbeids- eller innkjøpsavtaler som er innenfor våre etiske retningslinjer og bærekraftsmål. I tillegg må leverandører som leverer tjenester som er omfattet Allmenngjøringslovens bestemmelser forplikte seg til å sørge for leverandør, samt sine underleverandørers ansatte får minst de lønns- og arbeidsvilkår som følger av allmenngjøringsforskriften for nevnte tjenester ovenfor i forbindelse med oppdrag levert til oppdragsgiver.

Til toppen

Salgsbetingelser

Våre generelle salgs- og leveringsbetingelser gjelder tilbud og salg av Aritech AS produkter og tjenester, nærmere spesifisert i separat ordrebekreftelse.

Til toppen

Sponsing

En del av vårt samfunnsansvar er å bidra til positiv innflytelse til det lokale samfunnet vi operer i. Slikt bidrag kan være for eksempel en form for partnerskap, veldedighetsarbeid, lokal rekruttering, involvering i utdannelse og kultur, veldedighet og sponsing. Ta kontakt med vår kommunikasjonsansvarlig, Carina W. Håvik, for mer informasjon.

Til toppen

Personvern (GDPR)

Behandling av personopplysninger i Aritech AS.
Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss vil Aritech AS behandle personopplysninger om deg. I vår rutine for personvern finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Ta kontakt med HR-leder Line Njåstad dersom du har spørsmål vedrørende GDPR.