Referanseliste

Oversikt over referanser.

 

2018

  • Erko Settefisk III – Settefiskanlegg med presmolt/postsmolt- Ventilasjon og avfukting – anlegg med 18.000 m³/t og avfuktingsanlegg på 6.000 m³/t. CO2 luftingsanlegg. Prosjektering BIM

 

2017

  • Hardingsmolt II – Settefiskanlegg med presmolt/postsmolt- Ventilasjon og avfukting – anlegg med 11.000 m³/t og avfuktingsanlegg på 6.000 m³/t. CO2 luftingsanlegg. Prosjektering BIM

 

  • Erko Settefisk II – Settefiskanlegg med presmolt/postsmolt- Ventilasjon og avfukting – anlegg med 11.000 m³/t og avfuktingsanlegg på 6.000 m³/t. Prosjektering BIM

 

2016

  • Marine Harvest – fjæra Settefiskanlegg med presmolt/postsmolt- levering og montering av ventilasjon og avfukting – anlegg, forprosjekt energiberegning ihht. TEK.

 

  • Hardingsmolt I – Settefiskanlegg med presmolt/postsmolt- Ventilasjon og avfukting – anlegg med 11.000 m³/t og avfuktingsanlegg på 6.000 m³/t. Prosjektering BIM

 

2015

  • Erko Settefisk I – Settefiskanlegg med presmolt/postsmolt- Ventilasjon og avfukting – anlegg med 11.000 m³/t og avfuktingsanlegg på 6.000 m³/t. Prosjektering BIM

 

2014

  • Bjørsvik Settefiskanlegg, Lerøy – Prosjektering av Bygg- og Prosess- anlegg, 4.600 m².

 

2013

  • Marine Harvest – Steinsvik Settefisk anlegg, 10.000 m2. Prosjektering av de Elektrotekniske anlegg for Akvator, herunder inntak på 4000A, Generator på 2500A og bruk av store UPS anlegg.

 

  • Fitjar Settefiskanlegg, Sjøtroll -3.500 m2 Prosjektering av de Elektrotekniske anlegg inkl. Generatorløsning

 

2012

  • Fjon Bruk, Alsaker – Ventilasjon og avtrekksanlegg ventilasjon. Byggeledelse elektro.
Publisert: 15. mars 2019
Del saken på facebook