Smarthus

Smarthus er fremtidens måte å tenke komfort og energiforbruk på.

Smarthus er et samlebegrep for hus som er mer eller mindre automatiserte. Sagt på en annen måte betyr det at alle husets funksjoner er knyttet opp mot et styringssystem som regulerer alt i fra varme og ventilasjon, til lys og sikkerhetssystemer. Legg til internett og TV, lydanlegg, solavskjerming, varmepumper, kjøleskap, automatisk vanning av plantene, låsing av vinduer og dører, så skjønner du fort hvilke muligheter som åpner seg.

Når du først har installert et slikt system, er det ingen grenser for hva du kan koble til av hendige funksjoner. I all sin enkelhet betjenes systemet med noen brytere på veggen, trådløst fra laptop eller via mobiltelefonen. Hele poenget er å redusere det totale energiforbruket, bedre komforten, heve sikkerhetsnivået og gjøre hverdagen litt enklere. Det blir stadig rimeligere å få seg det vi kaller smarthus. Vår tilnærming er å kunne tilby systemet til den samme prisen av det du må betale for en konvensjonell løsning. Akkurat det er vi ikke helt i mål med ennå, men vi nærmer oss fort.

Helgevold er leverandør av både KNX, Next og X-comfort. Det er de største systemene i Europa vi snakker om. Hva du velger å gå for er det behovene dine som bestemmer.

Denne teknologien er også et funn for eldre som ønsker å bo lenger hjemme. Da snakker vi om velferdsteknologi som kan bygges ut med alt tenkelig utstyr etterhvert som behovene melder seg. Og den er like lett å installere i eldre boliger som i nye.

Vil du vite mer om hvordan smarthusteknologien kan tilpasses ditt behov og din bolig, er det bare å ta kontakt.
Skriv inn telefonnummer, så ringer vi deg for en avtale

Eller send oss en hendvendelse her

[put_wpgm id=1]