Et flerfaglig kompetansemiljø gjør det enklere å tenke helhetlig.

Aritech består også av tidligere Grov Elektro og Fronta Ventilasjon. Vi er alle bedrifter som har vært toneangivende innenfor våre fagområder her i Sunnhordland, gjennom 30 og 40 år. De som kjenner oss vet hva vi står for, både på erfaring og som kompetansedrivere. Nå har vi slått oss sammen til ett selskap – Aritech. Vi er også stolte av å ha blitt en del av Helgevold Gruppen, som gir oss enda flere bein å stå på og et bredere nedslagsfelt.

Vi er 65 medarbeidere, alle med spisskompetanse på sitt fagfelt. Vi kjenner hverandre godt, og er samkjørte fra mangefasetterte byggeprosjekt i hele regionen. At vi nå har slått oss sammen, er bare en naturlig forlengelse av det gode samarbeidet vi har hatt. Samtidig er det vår måte å møte fremtidens utfordringer på, og vi står sterkere sammen.

Bedrift med ambisjoner
Vi er fremdeles i startgropen av det som skal bli enda større og sterkere. Vi skal ha enda flere bein å stå på, flere stolte medarbeidere med faglig tyngde og breddekompetanse. Vi jobber kontinuerlig med å bygge kompetansen innad, og vil være pådriver for ny og bærekraftig teknologi.

Vi er i dag lokalisert på tre ulike avdelinger, men har et langsiktig mål om å samle alle under samme tak.