En totalteknisk entreprenør på Stord i Sunnhordland. Aritech AS ble stiftet i 2011, og har siden den gang vokst til en større bedrift med hele 65 medarbeidere. I 2018 ble vi en del av Helgevold Gruppen, som gir oss flere bein å stå på.

Et flerfaglig kompetansemiljø gjør det enklere å tenke helhetlig.

Vi er i en bransje som blir utfordret på stadig flere områder. I vår verden skjer tingene fort og det begynner å bli et svært omfattende fag etterhvert. Kundene våre krever at vi kan sakene våre, er oppdatert på alle nyvinningene, at vi har kompetansen inne.

I Aritech er interessen for faget genuin, og våre medarbeidere blir oppfordret til å videreutvikle seg innenfor de områdene de brenner for. Våre medarbeidere har opparbeidet seg en enestående spisskompetanse på det de holder på med. Kunnskapsrike, engasjerte og stolte medarbeidere er den viktigste ressursen vi har.

Bedrift med ambisjoner
Vi er fremdeles i startgropen av det som skal bli enda større og sterkere. Vi skal ha enda flere bein å stå på, flere stolte medarbeidere med faglig tyngde og breddekompetanse. Vi jobber kontinuerlig med å bygge kompetansen innad, og vil være pådriver for ny og bærekraftig teknologi.