Er det på tide å skifte luftfilter?

Luftfilteret hører til i ventilasjonsanlegget og byttes rundt en gang i året. Dersom du er som folk flest, så vet du gjerne ikke så mye mer om luftfilter enn dette. Det er imidlertid noen få ting det er lurt å vite.

Oppgaven til luftfilteret er å fange opp luftforurensing som gasser, forbrenningspartikler, pollen, organisk materiale og støvpartikler. I de rette forholdene kan en risikere at det danner seg sopp og bakterier i luftfilteret. Derfor bør en få en faglig vurdering for å finne riktig tid for å bytte filteret.

Luftfilter har stor innvirkning på strømforbruket i et ventilasjonsanlegg. Du kan spare penger ved å velge riktig luftfilter og bytte til rett tid.

Generelle retningslinjer for rutiner ved filterskifte

Det bør alltid gjennomføres en risikovurdering før et filterskifte.

  1. Hvilke forurensninger finnes i luftfilteret – partikler, bakterier, virus, gasser?
  2. Hvor stor mengde kan frigjøres ved skifte, nedpakning og transport?
  3. Hvor skadelig er forurensningen?
  4. Hvordan er adkomsten, plass og tilgjengelighet for skifte?
  5. Hvor god ventilering er det på plassen?
  6. Hvordan behandle og transportere brukte luftfilter til avfall/forbrenning?
  7. Hvem kan komme i kontakt med luftforurensningen?
  8. Hvilke utstyr er nødvendig for tilstrekkelig forsegling og beskyttelse?

Den som utfører filterskiftet bør benytte seg av engangskjeledress, munnbind/støvmaske og hansker. Det samles nemlig opp en del forurensing i luftfiltre, og dersom luftfilteret ikke behandles på riktig måte kan det frigjøres uønskede forurensinger. For sikker håndtering av brukte luftfilter benyttes det egne plastsekker etter filteret blir byttet.

Luftfilter og virussmitte

Hvordan overføres smitte?

Smittestoff – smittekilde – smitteutgang – smittemåte – smitteinngang – smittemottaker

Smitte kan overføres gjennom fysisk kontakt, gjennom dråper og gjennom luften. Koronaviruset sprer seg ved å henge fast i dråper som transporteres gjennom luften når en person nyser, hoster eller snakker. Ekstremt små partikler blir hengende igjen i luften og beveger seg i luftstrømmene nedover mot gulvet eller forblir svevende på samme sted over lengre tid. Dette er grunnen til at det er viktig å holde en meter avstand, og følge rådene fra helsedirektoratet.

Unngå smitte

For å unngå smitte er det enkle og effektive tiltak en kan gjøre. Følg helsedirektoratet sine anbefalinger for å forebygge smitte ved å bruke papirlommetørkle eller albuen når du hoster og nyser, vask hendene ofte og grundig og bruk hånddesinfeksjon når håndvask ikke er mulig. Det er også bra å ha god ventilasjon, nemlig fordi ventilasjon og luftresing bidrar til å redusere risikoen for smitte. Viruset er avhengig av vertsceller for å overleve, og god ventilasjon hjelper ved å tynne ut eventuelle luftforurensinger.

Publisert: 25. september 2020
Del saken på facebook