Infrastruktur

Vi sørger for at de tekniske løsningene fungerer på veiene våre.

Vi leverer service og vedlikehold til bomstasjoner, veilys og flombelysning rundt om på Haugalandet. Dette er tekniske løsninger som til en hver tid må fungere. Det er viktig for trygg og sikker ferdsel i trafikken og trivselen på aktivitetsanleggene våre.

[put_wpgm id=1]