Fikk drømmejobben etter 1 1/2 år som Trainee

Etter en toårig master i bærekraftig arkitektur ved NTNU, valgte Stian en Traineestilling fremfor flere mulige ingeniørjobber. Det har han ikke angret et sekund på.

– Du lærer utrolig mye av å være ute i felten. Som ingeniør har det gitt meg en mye bredere innsikt i faget. Det å ha et godt innblikk i den praktiske delen av yrke hjelper meg å se sammenhengen når jeg skal planlegge eller tegne et prosjekt.

En trainee er en fagutdannet person som tas inn ved en bedrift som aspirant for videre spesialopplæring. Den første perioden er man ansatt ved ulike avdelinger, og opparbeider seg derfor en bredere oversikt og får samtidig innsikt i samhandlingen mellom ulike deler av bedriften.

Men det var litt tilfeldig at Stian skulle snuble over den ledige stillingen som Trainee.

– Jeg kjente ikke så godt til denne muligheten. Men visste samtidig at jeg ønsket mer praksis. Det fikk vi nemlig lite av på skolen.

Som nyutdannet ingeniør og klar for jobbmarkedet, fant Stian flere aktuelle stillinger å søke på. Men Traineestillingen, som plutselig “poppet” opp på Facebookfeeden hans, fanget mest interesse.

– Her visste jeg at jeg kunne få noe som de andre stillingene ikke kunne tilby. En sjanse til å få mer praktisk erfaring.

– Som Trainee fikk jeg være med ute i felten. Jeg fikk delta i den praktiske utøvelsen av det jeg som ingeniør senere skulle planlegge og tegne.

Fra teori til praksis

Som Trainee fikk Stian jobbe som elektriker, rørlegger og ventilasjonsmontør. Alle fagene Aritech tilbyr, i tillegg til ingeniørtjenester.

– Her fikk jeg prøve meg på alt fra kabeltrekking til installasjon av ventilasjonsanlegg.

Noe som var midt i blinken for den nyutdannede ingeniøren, etter mange år på skolebenken.

– Det var utrolig spennende, og ikke minst lærerikt. Dette var jo noe jeg senere skulle sitte å tegne og planlegge. Så det har definitivt gitt meg en bedre forståelse for det jeg sitter å jobber med i dag.

Et av de første oppdragene Stian ble sendt på, var et byggeprosjekt i Borggata 11 i Leirvik sentrum.

Bærekraftige løsninger

Etter 1 1/2 år har Stian nå tredd inn i stillingen som bærekraftsingeniør i Aritech.

– Nå er jobben min å planlegge energibesparende og bærekraftige løsninger i prosjektene våre. En stilling jeg trives utrolig godt i.

Selv om jobben hans nå har blitt mer teoretisk, har han takket være traineestillingen fått en mye bredere forståelse for faget.

– Jeg har ikke angret et sekund på valget jeg tok!


Kunne du også tenke deg en stilling som Trainee? Se her: