Fra ideskisser og prosjektering til ferdig montert ventilasjonssystem for ERKO settefisk og Hardingsmolt.

Gjennom våre avdelinger Ventilasjon og Teknisk, har vi levert ventilasjonssystemer til markedets mest utprøvde storskala RAS-anlegg for landbasert smoltproduksjon i regi av Nofitech AS. 

Det har vi forøvrig gjort i en årrekke. Leveransene består hovedsaklig av avfuktings- og ventilasjonsanlegg i oppholdssoner og karhaller, pluss CO2-vifter til RAS-anlegget.

Bygget er særdeles volumeffektivt, noe som igjen betyr at det går kjapt å bygge og dertil er kostnadseffektivt. Modulkonseptet benytter RAS (Recirculating Aquaculture Technology). Det gir svært god vannkvalitet og miljøvennlig lavt vannforbruk.

Gjennom samarbeidet og leveransen til Nofitech AS har vi fått ta del i hele byggeprosessen, fra utforming av betong og bygningsdeler til materialvalg og montasje. Dette har effektivisert leveransen av både ventilasjons- og CO2-anlegg, og er et godt eksempel på hvor store gevinster det er å hente på godt samarbeid.

Aritech sin ventilasjons avdeling har i en årrekke hatt leveranse av luftbehandlingsanlegg til Nofitech AS sine landbaserte anlegg.   Leveransene består av luftbehandlings anlegg i karhall, og vifter for Co2 luftingen i RAS anlegget, samt kanalsystem og luftteknisk utstyr tilhørende dette arbeidet. Luftbehandlingsanlegget blir installert for å ha kontroll på innendørs klima og skape et godt miljø med lite fuktighet og frisk luft for hall, teknisk utstyr og personell. Viftene til RAS anlegget sørger for at co2 bindinger i vannet blir erstattet med oksygen og er helt avgjørende for fiskevelferden.

 

TA KONTAKT
Publisert: 29. oktober 2018
Del saken på facebook