En komplett og slagkraftig elektroentreprenør.

Helgevold Elektro er den største elektroentreprenøren på Haugalandet. Totalt teller vi 140 medarbeidere med spisskompetanse innenfor alle grener av vårt fagfelt. Gjennom alle våre store og små jobber har vi vist hva vi er gode for. Vi har et godt rennomé og tilliten til oss er stor ute markedet. Store næringskunder inviterer oss med på prosjekt og anbudsrunder, setter lit til oss som profesjonelle samarbeidspartnere. Det er vi stolte av.

Ambisjonene våre har alltid vært høye. Medarbeiderne våre er kunnskapshungrige og står helt i front når det gjelder ny og bærekraftig teknologi. Vi er en bedrift som alltid vil være underveis og tilpasse oss den tiden vi lever i. Det er det som gjør det så spennende å jobbe hos Helgevold Elektro. Og det er vel nettopp derfor at kundene våre liker å utfordre oss og samarbeide med oss.