Elbillader

Ladebokser/stasjoner – en god løsning for næringsbygg

Ikke bare er det et godt tilbud til ansatte og kunder, men det er også et sikkert og klimavennlig tiltak.

Bedre lading

Skal man lade EL/Hybrid-bil er den beste og mest sikre metoden å installere en ladeboks. Da vil man sikre seg bedre mot brann og/eller skader på ladepunkt i bil, og man vil få en mye mer effektiv lading.

De nyeste ladeboksene som finnes på markedet nå, er også utstyrt med en smartfunksjon som kan regulere lading etter tidspunktet på døgnet strømmen er billigst.

Det finnes mange ulike typer ladebokser/stasjoner på markedet. I tillegg er det viktig å ha riktig tilbehør. Kontakt oss gjerne, dersom du går med planer om en ladestasjon/ladebokser. Så kan vi skreddersy en løsning for dine behov!

Sikkerheten i høysete

1. Juli 2022 kom en ny forskrift som sier at man ikke lenger har lov å installere vanlige stikkontakter med formål om å lade EL/Hybridbil.

Kan jeg bruker stikkontakten jeg allerede har?

Forskriften har ikke tilbakevirkende kraft, så dersom man fikk installert en stikkontakt før forskriften kom, kan man fremdeles benytte denne dersom følgende kriterier er oppnådd:
– Stikkontakten man lader bilen fra skal være en egen, og dokumentert installert, kurs for Elbillading.
– Kursen må maks være 10 amper.
– Man må montere et oppheng for ladeboks eller kabel.
– Kursen må ha en jordfeilbryter type B.

Men selv om det er lovlig, er det ikke anbefalt eller særlig lurt. En stikkontakt er nemlig ikke laget for særlig høy belastninger over lang tid.