Dåfjorden

Vi er glade for å meddele at vi har signert kontrakt sammen med Pilar Entreprenør for et prosjekt i Dåfjorden i Tromsø. Aritech skal levere en ventilasjonsløsning for karhall og C02 til landbasert oppdrett. Flere av våre folk har tatt turen nordover og prosjektet er allerede igangsatt. Veldig spennende prosjekt.

Norway Royal Salmon (NRS) er godt i gang med byggingen av sitt nye landbaserte settefiskanlegg i Dåfjorden i Karlsøy kommune i Troms.

Dette skal bli et av verdens største og mest moderne settefiskanlegg med resirkuleringsteknologi. Anlegget er lukket, og henter ferskvann fra fjellet og sjøvann fra 40-meters dybde. Avfallsstoffer filtreres ut før avløpsvann kanaliseres ut på 23-meters dyp i Dåfjorden.

Anlegget bygges der det tidligere fiskebruket i Dåfjord stod. Over fjorden bygges det et nytt vannanlegg fra Monsevannet som skal forsyne anlegget. NVE ga i mai konsesjon for å hente ferskvann her.

Samtidig er konsesjonssøknaden for selve settefiskanlegget ute på høring i Karlsøy.

Etter planen skal anlegget stå ferdigstilt i 2020. I drift er det antydet at anlegget kan gi så mye som 12-14 nye arbeidsplasser i kommunen, som fra før er vertskap for både NRS, Wilsgård og Lerøy Aurora. Havbruksnæringen gir et betydelig bidrag til kommunen både direkte og gjennom havbruksfondet, ifølge Nord24.no.