FMV 41 - Cetus

Aritech har prosjektert og levert:

  • Ventilasjon for tekniske rom, maskinrom og accomodation.
  • Varme for ventilasjon i sentralaggregatet.
  • Varme i alle ventilasjonsbokser for accomodation.
  • Split uniter for DX kjøling og oppvarming.
  • Defroster anlegg på broen.
  • Overlevert  august 2019.

Vi takker for oppdraget!

 

Bildet er lånt fra FMV – www.fmvas.no

Fitjar Mekaniske Verksted

To nye kontrakter med Fitjar Mekaniske Verksted.

Den første kontrakten omfatter levering og montering av ventilasjon, kjøle- og fryseanlegg og isvannsmaskiner for bygg 46 «Vikingbank». Det miljøvennlige, moderne og effektive fartøyet får en bredde på 14 meter, og blir 65 meter langt.  Dette er en topp moderne kombinert pelagisk snurper/tråler som verftet i Fitjar skal levere til rederiet Cectus AS fra Karmøy, i september 2020.

Vi har også signert kontrakt som omfatter levering og montering av ventilasjon og kjøle- og fryseanlegg for en repeat av bygg 47 Kystverkets OV Ryvingen. Dett er en topp moderne multifunksjonelt fartøy som skal utføre oppdrag innen fartsledevedlikehold og oljevern.

Vi takker for oppdraget!

Maritimt utstyr til fartøy bygget av FMV AS (Fitjar Mekaniske Verksted)

Aritech har i en årrekke overlevert ventilasjonsanlegg til skip og arbeidsbåter. Vår største og viktigste kunde i disse åra har vært FMV AS.
FMV er trolig mest kjent for bygging av arbeidsbåter og fiskebåter. Siden 1998 har de levert 16 havgående fiskefartøy, og siden 2011 over 30 arbeidsbåter.

Arbeidsbåtene bygges komplett på Fitjar, noe som gir høy kvalitet, kort byggetid, fleksibel prosjektgjennomføring og leveringspresisjon.

Aritech AS avdelinger for  ventilasjon og teknisk har i en årrekke levert ventilasjon og luftteknisk utstyr til flere fartøy for FMV. Blant annet flere brønnbåter, trålere, fartøy for kystverket og mindre arbeidsbåter, både på nybygg og ombygginger.

Samarbeidet med FMV har gitt avdelingene en unik kompetanse på maritimt utstyr. Vi har levert utstyr til fartøy som oppholder seg i alt fra tropiske klima til arktiske strøk, noe som stiller store krav til prosjektering og utstyr.

 

TA KONTAKT