Brannstasjon i Utne

Aritech har fått oppdraget med å prosjektere og installere ventilasjonsanlegget til ny brannstasjon i Utne.

Vi skal levere et balansert ventilasjonsanlegg som skal betjene blant annet kontorer, verksted, garasje og garderober. Anlegget skal være behovstyrt slik at det kan driftes økonomisk uten at det går ut over kvaliteten på inneklima.

Aritech skal også levere et eget avtrekksystem for kjemikalierom og 2 eksosavtrekk systemer.

Totalentreprenør er Berge Sag og Trelast Byggfornying. Vi takker for oppdraget, og gleder oss til å sette i gang!

 

 

Stord Hotell

Aritech har signert kontrakt med Stord Hotell, som innebærer prosjektering og levering av alle tekniske fag i forbindelse med ombygging/renovering. Prosjektet omfatter renovering av kjøkken, restaurant, resepsjon, inngangsparti, vinterhagen og «Søylehagen». Det kan også bli aktuelt å renovere bassenganlegget.

Vi skal også levere nye behovstyrte ventilasjonssystemer med varmepumpe og komfortkjøling. Sanitær- og sprinkleranlegg utføres av vår underleverandør Stord Rørleggerforretning.

På prosjektet skal vi levere både sterkstrøm og svakstrøm, som blant annet innebærer å flytte sikringsskap brann og data, flytting av gamle tavler kjøkken, ombygging fra 230V tavle til ny 400V tavle, nye kjøkkeninstallasjoner og nye installasjoner i alle renoverte lokaler.

For kjøkkenet skal vi levere avtrekkshetter med innebygget fettutskiller, lys, UV-filter, brannslukking og integrert tilluft. Kjøkkenavtrekket vil gå gjennom aggregat som er utstyrt med kryssveksler, slik at lukten ikke blir overført tilbake til arealene. For en best mulig varmegjenvinning planlegger vi å sette inn utstyr i avtrekkskanal for gjenvinning av overskuddsvarme til oppvarming av bassengvann.

Kjøkkenet innebærer også en omfattende jobb med kjøle- og frysemaskineri, samt oppkobling av alle kjølerom, skap, skuffer etc.

Prosjektet er påbegynt og arbeidet er allerede i gang. Det er planlagt at alt skal være ferdig testet og overlevert innen 21. september 2019.

Takk for oppdraget!

Hamnetind, Leirvik på Stord.

Hamnetind sentrumskvartal er resultatet av et prosjektsamarbeid for GL Prosjektservice.

Aritech har levert prosjektering og installasjon på elektro- og ventilasjonsfagene. Prosjektet består av flere byggetrinn, der Aritech har hatt teknisk leveranse på det første som i hovedsak består av leiligheter og parkeringsanlegg.

 

TA KONTAKT

Meierikvarteret, Leirvik på Stord.

Signalbygget i sentrum, blir det kalt. Meierikvarteret består av både leiligheter og næringsareal. 

Aritech AS har levert prosjektering og tekniske fag innenfor Ventilasjon og Elektro for hele prosjektet. Leilighetene består av enheter fra 35 til 120 kvadratmeter, med eget parkeringsanlegg i kjeller, selvsagt tilrettelagt for EL-bil.  I næringsarealet finner du helseforetak som lege og tannlege, pluss servicetjenester innen bank, eiendom, reisebyrå og serveringssted.

Aritech har også her blitt involvert fra tidlig fase, for å optimalisere produksjon og sikre kvaliteten i bygget.

 

Her kan du lese mer om prosjektet: http://www.bygg.no/article/1386686?image=dp-image123394-1386714 

 

TA KONTAKT

Biltema

De bilfrelste har fått varehus i særklasse.

3600 kvm – det er en halv fotballbane det, og skikkelige godsaker for bilentusiaster og likesinnede.

Her er butikk, lager, kontorer, teknisk rom og et godt uteområde. Aritech har levert Elektro og ventilasjon, samtidig med at vi dannet en Teknisk gruppe der også rør var med. Sammen leverte vi all prosjektering og installasjon i bygget. Det er fullsprinklet, har behovsstyrt ventilasjon med kjøling, vannbåren varme, adgangskontroll, innbruddsalarm, ITV-anlegg mm. Full pakke, med andre ord.

Prosjekt utført 2018, der vår kunde var Fronta AS.

 

TA KONTAKT