Referanseliste

Oversikt over referanser.

 

2018

  • Erko Settefisk III – Settefiskanlegg med presmolt/postsmolt- Ventilasjon og avfukting – anlegg med 18.000 m³/t og avfuktingsanlegg på 6.000 m³/t. CO2 luftingsanlegg. Prosjektering BIM

 

2017

  • Hardingsmolt II – Settefiskanlegg med presmolt/postsmolt- Ventilasjon og avfukting – anlegg med 11.000 m³/t og avfuktingsanlegg på 6.000 m³/t. CO2 luftingsanlegg. Prosjektering BIM

 

  • Erko Settefisk II – Settefiskanlegg med presmolt/postsmolt- Ventilasjon og avfukting – anlegg med 11.000 m³/t og avfuktingsanlegg på 6.000 m³/t. Prosjektering BIM

 

2016

  • Marine Harvest – fjæra Settefiskanlegg med presmolt/postsmolt- levering og montering av ventilasjon og avfukting – anlegg, forprosjekt energiberegning ihht. TEK.

 

  • Hardingsmolt I – Settefiskanlegg med presmolt/postsmolt- Ventilasjon og avfukting – anlegg med 11.000 m³/t og avfuktingsanlegg på 6.000 m³/t. Prosjektering BIM

 

2015

  • Erko Settefisk I – Settefiskanlegg med presmolt/postsmolt- Ventilasjon og avfukting – anlegg med 11.000 m³/t og avfuktingsanlegg på 6.000 m³/t. Prosjektering BIM

 

2014

  • Bjørsvik Settefiskanlegg, Lerøy – Prosjektering av Bygg- og Prosess- anlegg, 4.600 m².

 

2013

  • Marine Harvest – Steinsvik Settefisk anlegg, 10.000 m2. Prosjektering av de Elektrotekniske anlegg for Akvator, herunder inntak på 4000A, Generator på 2500A og bruk av store UPS anlegg.

 

  • Fitjar Settefiskanlegg, Sjøtroll -3.500 m2 Prosjektering av de Elektrotekniske anlegg inkl. Generatorløsning

 

2012

  • Fjon Bruk, Alsaker – Ventilasjon og avtrekksanlegg ventilasjon. Byggeledelse elektro.

Ventilasjonsanlegg til Fjæra Settefisk for Marine Harvest.

Det er dimensjoner over settefiskanlegget til Marine Harvest ved Fjæraelva i Etne Kommune. Bygget er på hele 7000 kvadratmeter, fordelt på klekkeri med 9 klekkeskap, en startforingsavdeling med 10 kar og 3 påvekstavdelinger – hver av dem med 8 kar.

Aritech har her levert et svært avansert og kompleks anlegg med flere systemer i samspill, ventilasjons anleggene må her ta hensyn både til gass, lukter og smitte/bakterier. Ventilasjons avdelingen hadde ansvar for montasje av ventilasjons anleggene med tilhørende sprede nett i ulike material kvaliteter i oppholdssoner, kontor,  ulike spesialrom for ammoniakk, fôr-rom, nødstrømsaggregat, diverse rene soner og sluser, samt montering av vifter på tak for de ulike systemene og styring av disse systemene mot toppsystemet.  Schneider Electric i integrasjonen mot toppsystemet, og prosjektering ble utført av byggherren selv.

Ventilasjons avdelingen til Aritech har nå en unik kompetanse innen aquakultur og ser fram til at flere spennende prosjekter kommer ut på markedet.

 

TA KONTAKT

Fra ideskisser og prosjektering til ferdig montert ventilasjonssystem for ERKO settefisk og Hardingsmolt.

Gjennom våre avdelinger Ventilasjon og Teknisk, har vi levert ventilasjonssystemer til markedets mest utprøvde storskala RAS-anlegg for landbasert smoltproduksjon i regi av Nofitech AS. 

Det har vi forøvrig gjort i en årrekke. Leveransene består hovedsaklig av avfuktings- og ventilasjonsanlegg i oppholdssoner og karhaller, pluss CO2-vifter til RAS-anlegget.

Bygget er særdeles volumeffektivt, noe som igjen betyr at det går kjapt å bygge og dertil er kostnadseffektivt. Modulkonseptet benytter RAS (Recirculating Aquaculture Technology). Det gir svært god vannkvalitet og miljøvennlig lavt vannforbruk.

Gjennom samarbeidet og leveransen til Nofitech AS har vi fått ta del i hele byggeprosessen, fra utforming av betong og bygningsdeler til materialvalg og montasje. Dette har effektivisert leveransen av både ventilasjons- og CO2-anlegg, og er et godt eksempel på hvor store gevinster det er å hente på godt samarbeid.

Aritech sin ventilasjons avdeling har i en årrekke hatt leveranse av luftbehandlingsanlegg til Nofitech AS sine landbaserte anlegg.   Leveransene består av luftbehandlings anlegg i karhall, og vifter for Co2 luftingen i RAS anlegget, samt kanalsystem og luftteknisk utstyr tilhørende dette arbeidet. Luftbehandlingsanlegget blir installert for å ha kontroll på innendørs klima og skape et godt miljø med lite fuktighet og frisk luft for hall, teknisk utstyr og personell. Viftene til RAS anlegget sørger for at co2 bindinger i vannet blir erstattet med oksygen og er helt avgjørende for fiskevelferden.

 

TA KONTAKT