Servicetårnet

Servicetårnet er et sjølvbærende bygg i stål, satt sammen etter samme prinsipp som en Offshoremodul.

Bygget er mobilt og kan flyttes rundt på området etter behov. Vår kunde Kværner Stord foresto all struktur og bygging.

ARITECH sin rolle i prosjektet var materialvalg for alle overflater. Vi utførte brannrådgivning, energiberegninger og teknisk prosjektering for alle fag. Servicetårnet er på 330 kvm og på hele 3 etasjer. Det er en selvbærende konstruksjon og kan flyttes både med vogn og krane. Det er designet etter de strengeste brannkrav, men ikke bygget for bruk i Ex- sone. Første etasje består av teknisk rom, garderobe og matsal for 300 mann. De øvrige dekkene kan settes på etter behov, og har funksjon som lager- og verksted- areal.

 

Maritimt utstyr til fartøy bygget av FMV AS (Fitjar Mekaniske Verksted)

Aritech har i en årrekke overlevert ventilasjonsanlegg til skip og arbeidsbåter. Vår største og viktigste kunde i disse åra har vært FMV AS.
FMV er trolig mest kjent for bygging av arbeidsbåter og fiskebåter. Siden 1998 har de levert 16 havgående fiskefartøy, og siden 2011 over 30 arbeidsbåter.

Arbeidsbåtene bygges komplett på Fitjar, noe som gir høy kvalitet, kort byggetid, fleksibel prosjektgjennomføring og leveringspresisjon.

Aritech AS avdelinger for  ventilasjon og teknisk har i en årrekke levert ventilasjon og luftteknisk utstyr til flere fartøy for FMV. Blant annet flere brønnbåter, trålere, fartøy for kystverket og mindre arbeidsbåter, både på nybygg og ombygginger.

Samarbeidet med FMV har gitt avdelingene en unik kompetanse på maritimt utstyr. Vi har levert utstyr til fartøy som oppholder seg i alt fra tropiske klima til arktiske strøk, noe som stiller store krav til prosjektering og utstyr.

 

TA KONTAKT

Hamnetind, Leirvik på Stord.

Hamnetind sentrumskvartal er resultatet av et prosjektsamarbeid for GL Prosjektservice.

Aritech har levert prosjektering og installasjon på elektro- og ventilasjonsfagene. Prosjektet består av flere byggetrinn, der Aritech har hatt teknisk leveranse på det første som i hovedsak består av leiligheter og parkeringsanlegg.

 

TA KONTAKT

Meierikvarteret, Leirvik på Stord.

Signalbygget i sentrum, blir det kalt. Meierikvarteret består av både leiligheter og næringsareal. 

Aritech AS har levert prosjektering og tekniske fag innenfor Ventilasjon og Elektro for hele prosjektet. Leilighetene består av enheter fra 35 til 120 kvadratmeter, med eget parkeringsanlegg i kjeller, selvsagt tilrettelagt for EL-bil.  I næringsarealet finner du helseforetak som lege og tannlege, pluss servicetjenester innen bank, eiendom, reisebyrå og serveringssted.

Aritech har også her blitt involvert fra tidlig fase, for å optimalisere produksjon og sikre kvaliteten i bygget.

 

Her kan du lese mer om prosjektet: http://www.bygg.no/article/1386686?image=dp-image123394-1386714 

 

TA KONTAKT

Ventilasjonsanlegg til Fjæra Settefisk for Marine Harvest.

Det er dimensjoner over settefiskanlegget til Marine Harvest ved Fjæraelva i Etne Kommune. Bygget er på hele 7000 kvadratmeter, fordelt på klekkeri med 9 klekkeskap, en startforingsavdeling med 10 kar og 3 påvekstavdelinger – hver av dem med 8 kar.

Aritech har her levert et svært avansert og kompleks anlegg med flere systemer i samspill, ventilasjons anleggene må her ta hensyn både til gass, lukter og smitte/bakterier. Ventilasjons avdelingen hadde ansvar for montasje av ventilasjons anleggene med tilhørende sprede nett i ulike material kvaliteter i oppholdssoner, kontor,  ulike spesialrom for ammoniakk, fôr-rom, nødstrømsaggregat, diverse rene soner og sluser, samt montering av vifter på tak for de ulike systemene og styring av disse systemene mot toppsystemet.  Schneider Electric i integrasjonen mot toppsystemet, og prosjektering ble utført av byggherren selv.

Ventilasjons avdelingen til Aritech har nå en unik kompetanse innen aquakultur og ser fram til at flere spennende prosjekter kommer ut på markedet.

 

TA KONTAKT

Fra ideskisser og prosjektering til ferdig montert ventilasjonssystem for ERKO settefisk og Hardingsmolt.

Gjennom våre avdelinger Ventilasjon og Teknisk, har vi levert ventilasjonssystemer til markedets mest utprøvde storskala RAS-anlegg for landbasert smoltproduksjon i regi av Nofitech AS. 

Det har vi forøvrig gjort i en årrekke. Leveransene består hovedsaklig av avfuktings- og ventilasjonsanlegg i oppholdssoner og karhaller, pluss CO2-vifter til RAS-anlegget.

Bygget er særdeles volumeffektivt, noe som igjen betyr at det går kjapt å bygge og dertil er kostnadseffektivt. Modulkonseptet benytter RAS (Recirculating Aquaculture Technology). Det gir svært god vannkvalitet og miljøvennlig lavt vannforbruk.

Gjennom samarbeidet og leveransen til Nofitech AS har vi fått ta del i hele byggeprosessen, fra utforming av betong og bygningsdeler til materialvalg og montasje. Dette har effektivisert leveransen av både ventilasjons- og CO2-anlegg, og er et godt eksempel på hvor store gevinster det er å hente på godt samarbeid.

Aritech sin ventilasjons avdeling har i en årrekke hatt leveranse av luftbehandlingsanlegg til Nofitech AS sine landbaserte anlegg.   Leveransene består av luftbehandlings anlegg i karhall, og vifter for Co2 luftingen i RAS anlegget, samt kanalsystem og luftteknisk utstyr tilhørende dette arbeidet. Luftbehandlingsanlegget blir installert for å ha kontroll på innendørs klima og skape et godt miljø med lite fuktighet og frisk luft for hall, teknisk utstyr og personell. Viftene til RAS anlegget sørger for at co2 bindinger i vannet blir erstattet med oksygen og er helt avgjørende for fiskevelferden.

 

TA KONTAKT

Biltema

De bilfrelste har fått varehus i særklasse.

3600 kvm – det er en halv fotballbane det, og skikkelige godsaker for bilentusiaster og likesinnede.

Her er butikk, lager, kontorer, teknisk rom og et godt uteområde. Aritech har levert Elektro og ventilasjon, samtidig med at vi dannet en Teknisk gruppe der også rør var med. Sammen leverte vi all prosjektering og installasjon i bygget. Det er fullsprinklet, har behovsstyrt ventilasjon med kjøling, vannbåren varme, adgangskontroll, innbruddsalarm, ITV-anlegg mm. Full pakke, med andre ord.

Prosjekt utført 2018, der vår kunde var Fronta AS.

 

TA KONTAKT

Stord Ungdomsskole har fått en splitter ny og hypermoderne læringsarena. Vi heier på dere!

Totalt 5500 kvm, fordelt over tre etasjer. Rikelig med plass til klasserom, fellesarealer, kontorer, teknisk rom, pluss uteområde.

Aritech leverte Elektro og Ventilasjon selv, og dannet Teknisk gruppe hvor også rør var med. Sammen leverte vi all prosjektering og installasjon i bygget. Bygget er fullsprinklet, har behovsstyrt ventilasjon med kjøling, vannbåren varme, adgangskontroll, behovsstyrt lys med Dali, SD-anlegg, m.m. Vi håper ungdommen er like fornøyde som vil selv er. Da står det kanskje til en sekser?